Petycja Grand Prix Warszawy-Ursynów 2020


My podpisani poniżej Biegacze uczestnicy Biegów w Lesie Kabackim pod nazwą Grand Prix Warszawy-Ursynów, zawodów organizowanych przy wydatnym wsparciu kierowanej przez Pana Burmistrza dzielnicy Ursynów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podtrzymanie tradycji tych Biegów i nie skreślanie ich z kalendarza imprez sportowych wspieranych przez Urząd Ursynów.

Świadomi jesteśmy ograniczeń finansowych w związku z nakładanymi w ostatnich latach na dzielnicę dodatkowymi obciążeniami jednak liczymy, że przychylne nastawienie Pana Burmistrza do tych zawodów zaowocuje wygospodarowaniem kwoty która pozwoli ponownie przeprowadzić w 2020 r. tą cykliczną imprezę sportową.


Składając podpis, uprawniam ActiveSports do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.

Petycję podpisało już 804 osób (stan na 03.02.2020)

Comments are closed.